რა პროექტებზე მუშაობენ ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოში

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო 2012 წელს, ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტარციის და რეგიონული თვითმმართველობის ერთობლივი გადაწყვეტილებით დაარსდა. სააგენტოს მიზანია ხელი შეუწყოს ქვემო ქართლის ეკონომიკურ განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. როგორც სააგენტოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ვკითხულობთ, სააგენტო სერვისის დამოუკიდებელი მიმწოდებელია, რომელიც: აანალიზებს და მხარს უჭერს საინვესტიციო შესაძლებლობებს რეგიონში; უზრუნველყოფს მცირე და საშუალო საწარმოებს და დამწყებ … Continue reading რა პროექტებზე მუშაობენ ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოში