მუნიციპალიტეტის მერები საკუთარ მოადგილეებს საკრებულოს თანხმობის გარეშე ვერ დანიშნავენ

0
878

მუნიციპალიტეტის მერებს პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობაზე დასანიშნად საკრებულოს თანხმობა დასჭიდებათ. მათ ასევე საკრებულოს თანხმობა დასჭირდებათ მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელთა დასანიშნად.
შესაბამისი ცვლილებები ”ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში” ხორციელდება, რომელიც რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის გრიგოლ ლილუაშვილის და კომიტეტის წევრის რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის პაატა მხეიძის მიერ არის ინიცირებული.
პროექტის თანახმად, მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობებზე დანიშვნაზე თანხმობას საკრებულო გამოხატავს საკრებულოს სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობის, მაგრამ არანაკლებ საკრებულოს სრული შემადგენლობის ერთი მესამედის მხარდაჭერით.
სადღეისოდ, მერი/გამგებელი მოადგილეებს, ასევე მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს საკუთარი გადაწყვეტილებით ნიშნავს და ათავისუფლებს.

კომენტარები გამორთულია